Změna rétoriky naší značky – kouč, hra

Pokud chceme měnit svět, potřebujeme nejdřív začít u sebe.

Potřebujeme mít odvahu zpochybnit i to, co jsme brali jako neměnné.

Potřebujeme se probudit z dogmatu, které nebylo užitečné.

A vyjít do světa s novou volbou. Svobodnou volbou.

 

Od počátku našeho týmu jsme používali slovo kouč, koučování, profesionální kouč jako označení naší profese.

Vybav si, když to někde řekneš – jaké jsou většinové reakce?

„co to je?“

„co koučuješ?“

„takže mentor?“

„takže marnej?“

„takže zbytečnej“

„takže radíš“

„takže trénuješ“

„takže mentor“

 

Dále používáme termín Život Jako Hra…

v některých případech získáváme „hmm, to zní super, baví mě to od začátku“

co už většinou neslyšíme…ale lidé to u sebe mají:

„takže ezo?“

„takže nedůležité?“

„takže bullshit?“

„takže lehkovážné“

„takže dětinské“

„takže nefunkční“

„takže neseriozní“

„takže neprofesionální“

„takže mi nepomůžete“

„jaká hra? život je boj… práce…“

„s tím jdi někam“

 

A teď se podívejme na kombinaci:

Jsem Aleš a jsem profesionální kouč z týmu Život Jako Hra

co slyší industriální mysl 98% hodnotící populace:

Jsem aleš, ubloškrk z týmu ezo.

 

Fakta:

lidé mají právo být skeptičtí vůči tomu co neznají

koučování lidé neznají, je přirozené si to spoji s něčím co lidé znají nebo slyšeli (trenér, mentor)

koučování lidé neznají, je přirozené, že si to spojí s někým, koho znají (kdo nebyl úspěšný a pak se stal polokoučem na víkendovém polokurzu)

hra je spojená s dětskostí, nevázaností, nevážnou zábavou

 

Existuje tedy velký rozdíl mezi tím, jak hru a koučování vnímáme uvnitř našeho týmu

a jak tato komunikace působí na venek.

 

A tento rozdíl není pro nás výhodný.

 

V této chvíli z toho můžeme vyvodit snad jen několik málo doporučení:

Nepoužívejte slovo kouč, koučování v rámci networkingu a představování se v konverzacích.

Otázka: „Co děláš? čím se živíš?“
Odpověď:  „Pomáhám _______ s problémem ________  dosáhnout cíle __________.“

Například: Pomáhám leaderům, kteří jsou přetížení mít čas na sebe a na rodinu.

Pomáhám obchodníkům zdvojnásobit jejich výsledky za polovinu času.

nebo obecnější

Pomáhám lidem žít život jejich snů

Pomáhám lidem dosáhnout jejich cílů za polovinu času

Pomáhám lidem získat čas a svobodu

 

navazující otázka:  „aha… to zní zajímavě a jak to děláš?“

odpověď: „to není potřeba vysvětlovat, lepší je to zažít… co děláš ty? čeho chceš dosáhnout?“

poté: „ok, zajímalo by tě jak se tam dostat dříve/snadněji/rychleji?“

 

Tedy současné doporučení pro náš tým:

Slovo kouč, koučování, koučink je lepší vynechat z rétoriky na networkingu, BforB.

Potřebujeme se naučit myslet produktově.

Orientovat se na výsledky.

Mluvit o výsledcích, které pomáháme lidem dosáhnout (viz vaši hráči).

 

Slovo kouč, koučování vytváří nedorozumění, nedůvěru. Myslím, že není dobrá doba na to, abychom změnili mentalitu veřejnosti. Je to ta složitější cesta.

 

Změna rétoriky přinese větší přirozený zájem a zaujetí veřejnosti.

Harmonie v porozumění se přenese do chuti experimentovat.

Experiment přinese získání ANO od hráče.

 

Současné doporučení ohledně použití termínu Život Jako Hra:

Protože jsme současně Život Jako Hra a Coachville s.r.o.  – je možné použití termínu Coachville, který by mohl vyvolávat větší neutralitu v přijetí. Obsahuje slovo coach… ale může působit jinak na různé lidi. U firem by mohl vyvolat větší zájem (firmy si uvědomují potřebu koučování jako kompetence).

Jak jsem psal – je čas pro to, abychom přehodnotili fundamentální věci a vydali se lepším směrem.

Je možné, že nastane re-branding, je možné že vytvoříme nové značky pro specifické skupiny. Nechci o tomto rozhodovat v rychlosti.

 

Jen vás chci přizvat k tomu, abyste o tom přemýšleli

a experimentovali s odpovědí na otázku „co děláš? čím se zabýváš? kde pracuješ?“

Hra nás naučí jak ji máme hrát. Na naší víře ve hru se nemění nic. Jen vytvoříme memetickou harmonii se světem.

 

lets play

Aleš

 

PS: budu rád za sdílení na voxeru o zkušenostech s použitím nové volby

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.